Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

AGENT

Ti, kdo chtějí se SODH spolupracovat tím, že se budou svědomitě podílet na propagaci jeho koncertů, se mohou stát agenty SODH. Každý agent SODH po pohovoru s vedením orchestru a uzavření agentské smlouvy obdrží propagační materiál orchestru, a speciální kartu agenta SODH, opravňující jej k nákupu vstupenek se slevou 20% a k prodeji plné ceny vstupenky.

Každý agent SODH vždy jeden měsíc před konáním koncertu na vyžádání dostane letáky, případně i plakáty s datem a místem konání aktuálního koncertu, které může legálně distribuovat do různých škol, firem, provozoven, kaváren, obchodů a na jiná strategicky výhodná místa v okolí konání koncertu.

Jako agent SODH má na základě předložení své agentské karty od osoby oprávněné vedením orchestru právo k nákupu vstupenek se slevou pro sebe, své přátele, rodinu a známé, ale také pro ty, kdo si od nich vstupenku koupí. Agent je oprávněn vstupenky prodávat za plnou cenu. Rozdíl mezi sníženou a plnou cenou vstupenky je agentova odměna za jeho činnost.


Máte-li zájem být agentem SODH, neváhejte nás kontaktovat na tel. 702 970 333 orchestrDH@gmail.com


Slevy pro agenty:
  •    1 – 10 vstupenek: 10% sleva
  • 11 – 30 vstupenek: 20% sleva
  • 31 a více vstupenek: 30% sleva

← zpět