Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

O NÁS

Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka je jedním z dynamicky se rozvíjejících orchestrů současnosti, který svou věrnou a působivou interpretací hluboce oslovuje své posluchače. Byl založen v červenci roku 2016 Michalem Zeidlerem a Daliborem Havlíčkem. Michal Zeidler zastává v orchestru pozici koncertního mistra. Uměleckým vedoucím je dirigent Dalibor Havlíček. Cílem tohoto mladého symfonického hudebního tělesa je pokud možno přesně zachovat původní charakter hraných děl věrnou a vytříbenou interpretací.

Oba zakladatelé se svému orchestru věnují s vysokým nasazením a s precizností jim vlastní, a to jak v činnosti koncertní, tak vzdělávací. Jedním z výrazných mezníků v dosažení tohoto cíle se stal významný a koncertně velmi úspěšný rok 2018, kdy do repertoáru začala být zahrnována vedle filmové a muzikálové hudby také hudba klasická. Navíc orchestr v tomto roce začal spolupracovat se sólovými zpěváky a pěveckými sbory.