Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

PODPORA Symfonickému orchestru Dalibora Havlíčka

Dary Těm, co touží finančně podpořit Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, velmi děkujeme. Díky Vaší podpoře získáme finanční prostředky na náklady na koncertní činnost našeho orchestru, na nákup hudebních nástrojů na technický provoz, na vybavení a náklady nezbytné pro realizaci našich koncertů a úhradu pronájmu sálů ke konání našich koncertů.      (více)
Dobrovolná činnost Těch, kdo si přejí dobrovolně jakýmkoli způsobem vlastními silami podporovat Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, si velmi vážíme! Jsme vděční těm, kdo už v současné době tento orchestr svou dobrovolnou činností a spoluprací iniciativně podporují.
Oceňujeme Vaší ochotu, kterou bychom rádi přesto nějak odměnili. Proto Vám umožníme na každý koncert SODH, na němž se přímo budete podílet, Vaší účast zdarma!!      (více)
Agent Ti, kdo chtějí se SODH spolupracovat tím, že se budou svědomitě podílet na propagaci jeho koncertů, se mohou stát agenty SODH. Každý agent SODH po pohovoru s vedením orchestru a uzavření agentské smlouvy obdrží propagační materiál orchestru, a speciální kartu agenta SODH, která jej opravňuje k nákupu vstupenek se slevou 20% a následnému prodeji vstupenky za plnou cenu.      (více)
Organizační podpora Všichni, kdo se chtějí loajálně podílet na realizaci koncertů SODH, jsou vítáni. Budeme rádi, když nám pomůžete výhodně zajistit jakékoli služby spojené s přípravami realizace koncertů. Zájemce po pohovoru s vedením orchestru uzavře závaznou a oboustranně výhodnou dohodu o předmětné dobrovolné činnosti.      (více)
Sponzorství Staňte se partnerem Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Díky Vaší podpoře získáme finanční prostředky na náklady na koncertní činnost našeho orchestru, na nákup hudebních nástrojů na technický provoz, na vybavení a náklady nezbytné pro realizaci našich koncertů a úhradu pronájmu sálů ke konání našich koncertů. Za to Vám můžeme pomoci propagovat Vaši firmu či instituci tím, že Vaše logo partnera bude umístěno na našich webových stránkách a propagačních materiálech po celou dobu trvání partnerské smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme. Můžeme také uspořádat koncert pro Vaše zaměstnance či partnery.      (více)