Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

PODPOŘTE NÁS

Velice děkujeme všem divákům, kteří pravidelně navštěvují naše koncerty. Zakoupením každé jednotlivé vstupenky finančně podpoříte činnost našeho orchestru. Kdo by nás chtěl podpořit ještě více, může tak učinit formou finančního daru na níže uvedený účet. Do poznámky je nutné uvést heslo "dar". Finanční prostředky získané tímto způsobem používáme pro nákup hudebních nástrojů, náklady nezbytné pro realizaci našich koncertů nebo úhradu pronájmů zkušebny či koncertních sálů.

Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
Číslo účtu: 276523742/0300
Poznámka: dar