Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

ORCHESTR

Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka je jedním z dynamicky se rozvíjejících orchestrů současnosti, který svou věrnou a působivou interpretací hluboce oslovuje své posluchače. Byl založen v červenci 2016. Zakladatelem a uměleckým vedoucím tohoto symfonického orchestru je jeho dirigent Dalibor Havlíček, který také téměř veškerý repertoár orchestru aranžuje.

Cílem tohoto mladého symfonického hudebního tělesa je pokud možno přesně zachovat původní charakter hraných děl věrnou a vytříbenou interpretací.

Dalibor Havlíček se svému orchestru věnuje s vysokým nasazením a s precizností jemu vlastní, a to jak v činnosti koncertní, tak vzdělávací. Jedním z výrazných mezníků v dosažení tohoto cíle se stal významný a koncertně velmi úspěšný rok 2018, kdy do repertoáru začala být zahrnována vedle filmové a muzikálové hudby také hudba klasická. Navíc SODH v tomto roce začal spolupracovat se sólovými pěvci a pěveckými sbory.

← zpět