Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Už pošesté se vrací Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka do Kulturního centra Novodvorská, aby tam již tradičně uvedl Českou mši vánoční. Stalo se zvykem, že s orchestrem toto velkolepé dílo Jakuba Jana Ryby zpívají sboristé Modřanského chrámového sboru a Ženského sboru Nashira. Sólových partů se ujmou Ema Máchová (soprán), Kateřina Vogelová (alt), Josef Bláha (tenor) a Ondřej Zabilka (bas).

Divákům doporučujeme na místě zakoupit náš program koncertu. Naleznete v něm podrobný popis děje České mše vánoční, její jednoduchý rozbor a v neposlední řadě zajímavé informace o životě a díle Jakuba Jana Ryby.

Místo konání: Kulturní centrum Novodvorská
Adresa: Novodvorská 1013/151, Praha 4
Termín: Pondělí 20. 12. 2022
Začátek: 19:00
Sál otevřen od 18:30
Délka koncertu: 50 minut
Vstupné: 250,- Kč← domů