Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

DOBROVOLNÁ ČINNOST

Těch, kdo si přejí dobrovolně jakýmkoli způsobem vlastními silami podporovat Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, si velmi vážíme! Jsme vděční těm, kdo už v současné době tento orchestr svou dobrovolnou činností a spoluprací iniciativně podporují.

Oceňujeme Vaší ochotu, kterou bychom rádi přesto nějak odměnili. Proto budete na každý koncert SODH, na němž se přímo budete podílet, mít svůj vstup zdarma!

Ačkoli velmi oceňujeme Vaší osobní dobrovolnou podporu, kterou chcete našemu orchestru poskytnout, je však zároveň jen pochopitelné, že nemůže probíhat živelně a bez vědomí dirigenta. Proto Vaše dobrovolná činnost musí být prováděná s plným vědomím dirigenta, podle jeho pokynů a podle Podmínek spolupráce, jež jsou uvedené na webových stránkách SODH.


← zpět