Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

SPONZORSTVÍ

Chcete, aby si lidé Vás nebo Vaši firmu spojovali s krásou a bohatým dědictvím symfonické hudby?

Staňte se partnerem Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka. Díky Vaší podpoře získáme finanční prostředky například:
  • - na uměleckou a koncertní činnost našeho orchestru a jeho provoz
  • - na nákup hudebních nástrojů a jejich údržbu
  • - na vybavení nezbytně nutné pro naše koncerty
  •       zvukotechniku
  •       dílce pódia a jejich dopravu
  •       ostatní nezbytné potřeby orchestru
  • - výuku méně zkušených členů orchestru
  • - na úhradu pronájmu sálů ke konání koncertů
  • - na honoráře pro pozvané umělce
  • - na technické zázemí orchestru
Na oplátku Vám můžeme pomoci propagovat Vaši firmu či instituci, oslovit cílové skupiny nebo uspořádat koncert pro Vaše zaměstnance či partnery. Vaše logo partnera bude umístěno na našich propagačních materiálech a webových stránkách po celou dobu trvání partnerské smlouvy, kterou s Vámi uzavřeme.

Dalibor Havlíček
dirigent

Vedoucí oddělení PR a Marketingu
Kontakt:
orchestrDH@gmail.com
tel. +420 702 970 333

← zpět